Основна школа „Стеван Јаковљевић“

Обавештење о упису у први разред за школску 2022/23. годину

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2022/2023. годину обавити у времену од 01. априла 2022. до 31. маја 2022.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду, до попуне два  одељења. Још једном напомињемо да је број места у боравку ограничен на два одељења.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена 2015. године и деца рођена до 29.02.2016. год.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2016. године. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2022. године.

Упис у први разред школске 2022/23. године обављаће се електронским путем.

Родитељ или други законски заступник детета које се уписује у први разред основне школе за школску 2022/23. годину преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs).

Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1. априла до 31. маја 2022. године. Истог дана који одаберете ће педагог или психолог извршити тестирање ученика.

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику. Потврде о обављеном обавезном предшколском програму доставиће накнадно по добијају из предшколске установе, приликом тестирања код педагога или психолога. И лекарско уверење прибављају се по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код лекара из приватне праксе, биће потребно да га родитељ или други законски заступник донесу школу. Молимо вас да у складу са тим приликом Електронског уписа заказујете термине за тестирање деце у понуђеним датумима по обављеним здравственим прегледима.

Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост за упис детета на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред , упис се обавља у школи.

Ради електронског уписа ученика, потребно је да родитељ има код себе личну карту и матични број детета.

Приликом уписа ученика у први разред неопходно је у школу доћи са дететом-будућим прваком.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду, до попуне два одељења. 

Прошле школске године свим заинтересованим родитељима се изашло у сусрет.

Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од особља школе на телефон (035) 561-753 и 561-063 сваким радним даном.

Све неопходне информације налазиће се на насловној страни сајта школе.

Лица задужена за упис ученика у први разред

Зорица Ђурић – педагог

Драгана Филиповић – психолог

ВД директора школе – Радован Илић, професор разредне наставе