План обиласка наставе за 2023/2024. годину

Директор редовно прати рад наставника, стручних сарадника и осталих запослених и
планира да посети часове и оствари што опсежнији увид у рад свих служби у Школи

Табелу можете видети кликом на следећи линк: