Организација образовно-васпитног рада школе

Организациона структура школе

skola ulaz300x220ОШ " Стеван Јаковљевић“ поред одељења матичне школе у свом саставу има и издвојена одељења у Главици, (једно неподељено одељење и једно у комбинацији од два разреда) и Давидовцу, које ради као неподељена школа од четири разреда.

У издвојеним одељењима настава се одвија по основном моделу, што омогућава број ученика и учионички простор.

При матичној школи је Специјално одељење од 1. до 8. разреда. Ученици специјалног одељења раде по посебном моделу - укључују се у непосредну наставу у редовној школи у зависности од могућности ученика. У матичној школи, ученици наставу похађају у складу са упутствима МПНТР.


Организација образовно-васпитног рада школе

Рад у сменама

skola deca dvoriste300x180Матична школа не располаже потребним простором за рад у једној смени. Обзиром на  Оперативни план за организацију и реализацију образовно -  васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије  вируса Covid 19, матична школа ради у две смене. Смене се мењају на две недеље.

Издвојена одељења  раде у две смене које се мењају на недељу дана.


Организација образовно-васпитног рада школе

Режим рада у редовној настави  по моделу број један

nastava300x400Прва смена

УЛАЗ у школу: 7.50 часова
1. ЧАС:   8.00 – 8.45 (одмор 10+5 минута)
2. ЧАС:   9.00 – 9.45 (одмор 10+5 минута)
3. ЧАС:   10.00 – 10.45 (одмор 5 минута)
4. ЧАС:   10.50 – 11.35 (одмор 5 минута)
5. ЧАС:   11.40 – 12.25 (одмор 5 минута)
6. ЧАС:   12.30 – 13.15

Друга смена

УЛАЗ у школу: 13.50 часова

1. ЧАС:  14.00 – 14.45 (одмор 5 минута)
2. ЧАС:  14.50 – 15.35 (одмор 10+5 минута)
3. ЧАС:  15.50 – 16.35 (одмор 10+5 минута)
4. ЧАС:  16.40 – 17.35 (одмор 5 минута)
5. ЧАС:  17.40 – 18.25 (одмор 5 минута)
6. ЧАС:  18.30 – 19.15

У случају преласка на зимско рачунање времена, онда се у поподневној смени први велики одмор за ђaке помера за после првог часа.


Организација образовно-васпитног рада школе

Специјално одељење

ind rad defektolog300x200Прва смена – II, III, IV разред
Друга смена – V, VI, VII, VIII разред
Специјално одељење у првом циклусу ради у једној смени од 9.00 до 12.30 часова, док у другом циклусу ради од 12.00 до 15.30 часова. Смене се мењају на две недеље.