Продужени боравак

      prod boravak 01 300

Увођењем продуженог боравка,наша школа је  добила  могућност да одговори на потребе родитеља који сваке године у непосредном контакту са школом при упису деце у први разред изражавају велико интересовање за овај облик ангажовања и смештаја деце у школи.

Овај облик смештаја деце омогућује  бољу адаптацију деце на школску средину, организоване и стручно вођење активности усмерене на образовни развој деце и квалитетнију организацију слободног времена ученика.


Продужени боравак - циљеви и задаци

      prod boravak 03 300x200

Циљеви програма рада и организације слободног времена у продуженом боравку:


Продужени боравак - услови и организација

Материјално-технички услови и организација рада у продуженом боравку:

Учионица је прилагођена и опремљена  за остваривање рада продуженог боравка, одговарајуће је величине са могућношћу реорганизације простора са одговарајућим средиштима (за одмор, за читање, за радне и слободне активности). Остали стандарди су такође остварени.


Продужени боравак - наставници

Кадровска структура наставника у продуженом боравку:

  1. Живославка Ђокић - наставник разредне наставе
  2. Сташа Марић – наставник разредне наставе 

         prod boravak 04 300