Продужени боравак - циљеви и задаци

      prod boravak 03 300x200

Циљеви програма рада и организације слободног времена у продуженом боравку:

  • Омогућити ученику време испуњено различитим садржајима који ће повољно утицати на развој његове целокупне личности.
  • Омогућити развој ученика као социјалног бића.

Кључна подручја развоја у продуженом боравку:

  • Емотивни, когнитивни, социјални и психолошки развој.
  • Социјализација и комуникација.
  • Културно – уметничко подручје развоја.
  • Игра, спорт и рекреација.

Основни циљ продуженог боравка је да се ученици оспособе да самостално организују рад и активно учествују у процесу организације рада. Дете развија позитивне међуљудске односе дружећи се, договарајући се и помажући вршњацима у потпуно опуштеној атмосфери.

У оквиру обавезних активности у продуженом боравку ученици раде домаће задатке, уче и утврђују наставне садржаје, вежбају.
Физичке активности које су такође задовољене у продуженом боравку утичу на правилан раст и развој детета. Организована физичка активност утиче на развој личности: одлучност, самоконтролу, сналажљивост, оптимизам, понос, храброст, упорност, толеранцију, доследност, самосталност, дисциплину...

Такође, ученици могу своју креативност да покажу и у оквиру музичког и ликовног стваралаштва кроз укључивање у разне изложбе, манифестације, обележавање разних датума итд.