Продужени боравак

      prod boravak 01 300

Увођењем продуженог боравка,наша школа је  добила  могућност да одговори на потребе родитеља који сваке године у непосредном контакту са школом при упису деце у први разред изражавају велико интересовање за овај облик ангажовања и смештаја деце у школи.

Овај облик смештаја деце омогућује  бољу адаптацију деце на школску средину, организоване и стручно вођење активности усмерене на образовни развој деце и квалитетнију организацију слободног времена ученика.

Подизањем квалитета  наставе појачала се и  осетљивост наставника у непосредној настави за задовољење потреба и интересовање ученика у слободном времену што је непосредно утицало на организацију и осмишљавање ваннаставних активности у школи.

Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима 1. и 2. разреда основне школе и потпуно је бесплатан, потребно је само попунити пријавни формулар. Број ученика по групи у продуженом боравку је од 25-30 ученика .   Овај вид  непосредног рада са децом  представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део дана, док су им родитељи на послу. Боравак је отворен и за децу чији родитељи не раде, а деца имају проблеме у социјализацији или усвајању градива одређених предмета.

prod boravak 02 200x150Програм васпитно – образовног рада у продуженом боравку прилагођен је психолошко – педагошким карактеристикама деце:

  • Израда домаћих и осталих задатака и пружање помоћи у учењу.
  • Организовано слободно време, ваннаставне активности и рекреација.
  • Самостални рад ученика, писање домаћих задатака, понављање, вежбање и утврђивање обрађеног градива.
  • Активни одмор, едукативне игре, игре упознавања, игре за социјално учење, игре за вежбање концентрације, игре речима, игре памћења, игре релаксације и опуштања.

Време организације рада: 7:30 - 16:30. часова. Уколико постоји потреба могу бити организована и дежурства.

Рад се одвија према предвиђеном плану и програму који обухвата васпитање и социјализацију ученика, помагање у учењу и раду, стицање радних и хигијенских навика, предузимање превентивних мера ради очувања здравља ученика, организовање и реализовање активности ученика током слободног времена. Током школске године ради се на утврђивању и обнављању предвиђеног градива, изради домаћих задатака, описмењавању ученика, читању одабраних књига и разговор о њима, читању одговарајуће штампе, слушању музике и певању песама, праћењу образовног ТВ програма... Слободно време испуњено је друштвеним играма, играма на снегу, шетњом, гимнастичким вежбама, разним физичким активностима.