Школски пројекти

Не губи време, уради више, буди бољи

КА1 пројекат мобилности наставника

erasmusУ последњих пет година студенти на завршном испиту постижу више од националног просека. ИК технологија је успешно уведена.

Свакодневном наставом ученицима су на располагању разне забавне активности. Међутим, верујемо да је мало или нимало рада посвећено раду са надареном децом која су присутна у скоро свакој генерацији и они су будући стубови нашег друштва. Ове чињенице стављају све наставнике пред озбиљан професионални изазов у погледу њихових наставничких вештина.

Једна од основних потреба наставника и стручних асистената је стицање уских стручних знања и вештина у области наставе са надареним ученицима. Подршка надареној деци на националном нивоу је недовољна или је уопште нема. У Србији постоји мали број темељно образованих стручњака који раде са овим ученицима, а већина их ради у истраживачким станицама.


Школски пројекти

Немају све учионице четири зида

КА2 пројекта стратешког партнерства

erasmusПриоритетне области у партнерским школама су побољшање континуираног развоја запослених, посебно кроз стварање конкретне могућности за мобилност наставника и међупредметну сарадњу коришћењем иновативних метода. Како се у партнерским школама подучавање ван учионица врши спорадично и несистематично мишљења смо да ће кроз размену добрих пракси ова наставна метода, нарочито у ери пандемије КОВИД19, наићи на позитиван одјек међу запосленима у обе партнерске школе и у друштвеним заједницама. 

Циљеви пројекта су постављени као резултат интерне евалуације и комуникације између партнера на пројекту како би се подржао општи циљ пројекта - подизање вештина наставника за извођење наставе ван учионице. Да би постигле циљеве пројекта, португалска и српска школа поделиће сва своја искуства и стручност, док ће сваки партнер на пројекту прилагодити резултате пројекта потребама националних циљних група.

У току припремне фазе школе, учеснице у пројекту договориле су се начелно да направе сајт пројекта, брошуре не оба језика, као и приручнике за наставнике основних школа који ће бити у вези са наставним планом и програмом специфично повезане са наставом ван учионице.

Сајт пројекта : https://notallclassroomsha.wixsite.com/nach4w