Школски пројекти

Не губи време, уради више, буди бољи

КА1 пројекат мобилности наставника

erasmusУ последњих пет година студенти на завршном испиту постижу више од националног просека. ИК технологија је успешно уведена.

Свакодневном наставом ученицима су на располагању разне забавне активности. Међутим, верујемо да је мало или нимало рада посвећено раду са надареном децом која су присутна у скоро свакој генерацији и они су будући стубови нашег друштва. Ове чињенице стављају све наставнике пред озбиљан професионални изазов у погледу њихових наставничких вештина.

Једна од основних потреба наставника и стручних асистената је стицање уских стручних знања и вештина у области наставе са надареним ученицима. Подршка надареној деци на националном нивоу је недовољна или је уопште нема. У Србији постоји мали број темељно образованих стручњака који раде са овим ученицима, а већина их ради у истраживачким станицама.

Примена општих наставних метода и техника за рад са надареним ученицима у класичном облику наставе лоше се одражава на њихова образовна постигнућа и њихов развој. То је оно што чини ученике незадовољним, а родитељи помоћ траже од наставника који не могу адекватно да им посвете пажњу. Такав рад не даје резултате и не доприноси напретку ученика.

Унапређивањем свега наведеног, школа може рачунати на своје постигнуће, а циљ је да буде модерна, организована по европским стандардима, ефикасно вођена, са професионалним наставним кадром.

Уз помоћ мобилности желели смо да унапредимо неколико кључних области у раду са надареним ученицима:
- препознавање надарених ученика и њихових афинитета
- подизање нивоа стручности наставника у приступу и раду са надареним ученицима
- побољшање исправних и ефикасних метода које можемо користити у свом раду
- образовање наставника за правилно усмеравање талента ученика и за стицање вештина које ће помоћи ученику да искористи свој пуни потенцијал

Активности из мобилности наставника пружају довољно искуства да школски програм обогате новим облицима, садржајима и методама који се примењују на образовање ученика. Крајњи циљ је побољшање наставног процеса и побољшање квалитета рада целе школе на савремен начин.

Школа планира пројекат мобилности, као и друге европске пројекте, које ће спровести и задовољити потребе ученикаицима.

Кроз посматрање на радном месту прикупили смо информације и искустава из других образовних система и та искуства применили у сопственом раду.

Циљ мобилности је новим искуствима помоћи наставницима у идентификацији даровитих ученика као ипланирање ефикасног рада са тим ученицима

Један од резултата пројекат је и основање Центра за подршку наставницима у раду са даровитим ученицима чије су чланице Програмског савета  Љиљана Младеновић, наставник математике и информатике и Ивана Димитријевић, наставник хемије. Документи од значаја су на линку https://pefja.kg.ac.rs/centar-za-podrsku-nastavnicima-u-radu-sa-darovitim-ucenicima-cpn-du/

Сајт пројекта : https://sites.google.com/site/stopwastingtimedomorebemore