Продужени боравак - услови и организација

Материјално-технички услови и организација рада у продуженом боравку:

Учионица је прилагођена и опремљена  за остваривање рада продуженог боравка, одговарајуће је величине са могућношћу реорганизације простора са одговарајућим средиштима (за одмор, за читање, за радне и слободне активности). Остали стандарди су такође остварени.

Учионица је премљена ITC технологијом као и одговарајућим дидактичко-забавним и друштвеним играма и предметима. Осим тога у учионици се налазе ормарићи за одлагање личних ствари и школског прибора, струњаче и јастуци. Ученици користе школску кухињу за исхрану.

Слободне активности у учионици су приказане табеларно:

Преподневна смена    Активности
07:30                             Пријем прве групе ученика
08:00-08:30                   Јутарња гимнастика
08:30-09:45                   Самостални рад ученика(часови учења)
09:45-10:45                   Боравак на сунцу и чистом ваздуху
10:45-11:00                   Пријем друге групе ученика
11:00-11:45                   Активан одмор
11:45-12:45                   Самостални рад ученика(часови учења)
13.00-13.30                   Ручак
14:00-15:30                   Боравак на сунцу и чистом ваздуху
15.30 - 16:00                 Слободне активности
16:00 - 16:30                 Време предвиђено за преузимање деце