Самовредновање рада школе за школску 2021/22. годину

Област квалитета вредновања: Настава и учење

Извештај Тима за самовредновање рада школе можете, као и анкете за ученике, родитеље и наставнике можете преузети кликом на следеће линкове: 


Правилник о самовредновању

Правилник о самовредновању квалитета рада школе можете преузети кликом на следећи линк: