Организација образовно-васпитног рада школе

Рад у сменама

skola deca dvoriste300x180Матична школа не располаже потребним простором за рад у једној смени. Обзиром на  Оперативни план за организацију и реализацију образовно -  васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије  вируса Covid 19, матична школа ради у две смене. Смене се мењају на две недеље.

Издвојена одељења  раде у две смене које се мењају на недељу дана.

Специјално одељење у првом циклусу ради у једној смени од 9.00 часова до 12.30 часова, док у другом циклусу раде од 12.00 до 15.30 часова. Смене мењају на две недеље. 

Прву смену чине ученици од 5–8. разреда

Другу смену чине ученици од 1–4. разреда

Смене се мењају на две недеље.

На основу Стручног упутства за реализацију наставе у школској 2021/22. години у условима пандемије ковид-19 превиђена су три модела одвијања наставног процеса . Од 1. септембра настава почиње по моделу број један који подразумева непосредан рад у школи за све ученике.

Модел број два предвиђа за  ученике првог циклуса од 1–4. разреда и ученике 5. и 6. разреда да похађају наставу кроз непосредан образовни рад и да часови трају 45 минута, а да се за  7. и 8. разред настава одвија комбиновањем непосредне наставе и наставе на даљину – комбиновани модел (одељење се дели на две групе - група А и група Б се непосредно смењују по данима ). Изузетно за ученике 5. и 6. разреда може да се организује модел комбиноване наставе када се град налази у црвеној зони, а први циклус иде свакодневно у две групе односно одељења се деле у две групе које раде у различитим сменама. Часови трају 30 минута.

Модел број три предвиђа да се настава одвија на даљину за све ученике  и да наставни час траје 45 минута.