Структура школе

Основна школа „Стеван Јаковљевић“, Параћин, има редовна одељења у Матичној школи, као и у издвојеним одељењима у Главици и Давидовцу. У оквиру школе ради и Одељење за децу са посебним потребама.

Матична школа ради од 1963. године, а издвојена одељења знатно су старија. Наиме, школа у Главици постоји од 1922. године, а школа у Давидовцу од 1930. године. Обе сеоске школе, пошто су изгубиле статус самосталних просветних установа, најпре су припадале Основној школи „Ђура Јакшић“ у Параћину, а 1967. године припојене су Основној школи „Стеван Јаковљевић“, пошто су јој територијално ближе.

Прве четири године од оснивања, основна школа "Стеван Јаковљевић" радила је у згради параћинске Економске школе, а 1967. године је добила своју зграду.