ОШ“Стеван Јаковљевић“ Параћин

Програм рада Ученичког парламента за школску 2023-24. годину

Ученички парламент радиће и саставу од 12 ученика - по два представника из сваког одељења седмог и осмог разреда. УП координираће: Зорица Ђурић – педагог, Кристина Петровић - наставник енглеског језика, Драгана Радисављевић Филиповић - психолог.

Септембар

 1. Формирање ђачког парламента и избор руководства
 2. Усвајање годишњег плана рада ђачког парламента
 3. Упознавање са смерницама ВОР у школској 2023/24. години
 4. Мото-школе, промоција идентитета школе
 5. Упознавање са документима школе, извештајима о раду, тимовима...
 6. Представљање извештаја о самовредновању и активностима за школску 2023/24. годину
 7. Упознавање ученика са коришћењем платформе „Чувам те“
 8. Уређење учионица

Октобар

 1. Учешће ученика у оцењивању и процењивању квалитета рада школе (путем анкета, упитника..)
 2. Тематски дан-1.октобар, Међународни дан старих људи
 3. Учешће у организовању Дечије недеље
 4. Учешће у хуманитарним акцијама
 5. Радионице – Безбедно од куће до школе (сарадња са МУП ПН)

Сарадници: Тим за организацију Дечје недеље.

Новембар

 1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја
 2. Анализа сарадње ученика и наставника
 3. Тематски дан-16 новембар, Међународни дан за толеранцију
 4. Обележавање Стогодишњице Првог светског рата
 5. Подршка ученицима
 6. Радионице на тему – Емпатија

Сарадници: Тим за самовредновање.

Децембар - Јануар

 1. Тематски дан-светски дан борбе против сиде
 2. Новогодишња акција ученика-хуманитарни пакетићи
 3. Припрема свечаности поводом дана Светог Саве
 4. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
 5. Сусрет генерација – посета и дружење са УП ОШ“ Радоје Домановић“

Сарадници: Тим за организацију прославе Светог Саве, координатори Тима.

Фебруар

 1. Организовање предавања о болестима зависности
 2. Обележавање Дана државности
 3. Како безбедно користити интернет

Сарадници: Директор, педагог, психолог, представници Здравственог центра.

Март

 1. Праћење и анализа успеха ученика на такмичењима
 2. Сусрет са представницима ђачког парламента других школа и размена искуства
 3. Организација и одржавање дебате о томе шта би требало мењати у школи
 4. Организација 8.марта
 5. Организовање биоскопа у Дигиталној учионици

Сарадници: Педагог, психолог.

Април

 1. Учешће у организацији екскурзије
 2. Уређење школског дворишта
 3. Посета Средњој економској школи у Параћину
 4. Посета НОУ феста у Ћуприји

Сарадници: Директор, педагог, психолог.

Мај

 1. Обележавање светског дана борбе против пушења и разговор о штетности пушења
 2. Прављење паноа са сликама о раду ђачког парламента

Сарадници: Представници Здравственог центра.

Јун

 1. Обележавање светског дана животне средине
 2. Анализа успеха ученика на крају школске године
 3. Сумирање и евалуација рада ђачког парламента током године
 4. Предлог кандидата за Ђака генерације

Сарадници: Директор, педагог, психолог.

Зорица Ђурић – стручни сарадник педагог
Септембар, 2023. године