ОШ“Стеван Јаковљевић“ Параћин

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2021-22. ГОДИНУ

Због тренутне епидемиолошке ситуације на почетку школске 2021/22. године, састанци УП планирају се непосредно и  преко онлајн конференција. Уколико дође до побољшања епидемиолошке ситуације и добијемо другачија упутства настављамо са редовним активностима .

За школску 2021/22. годину планирано је пет седница.

Септембар

 1. Извештај о раду Ученичког парламента за претходну школску годину;
 2. Избор ученика за Ученички парламент и избор председништва (председника, заменика председника, секретара);
 3. Доношење Плана и програма рада за школску 2021/2022. годину;
 4. Упознавање чланова са одредбама Статута и Пословника о раду Ученичког парламента;
 5. Давање мишљења и предлога стручним органима и Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану, начину уређивања школског простора;
 6. Информисање и укључивање ученика у програм професионалне оријентације у школи преко онлајн платформе;
 7. Школовање у време пандемије, поштовање препорука ради очувања здравља;
 8. Избор представника ученика, који учествују у раду органа школе;
 9. План сарадње са средњим школама у време пандемије;
 10. Разно.

Октобар-новембар

 1. Анализа Правилника о оцењивању у основној школи;
 2. Додатна подршка за ученике;
 3. Хигијена у школи;
 4. Разговор на тему - “Значај спорта и рекреације за правилан развој “, по принципу  вршњачке едукације;
 5. Дигитализација школе;
 6. Разно.

Фебруар-Март

 1. Како помагати ученицима са тешкоћама у учењу;
 2. Анализа успеха;
 3. Анализа успеха ученика;
 4. Како побољшати квалитет наставе;
 5. Разно.

Април –Мај

 1. Едукативна радионице за ученике – Електронско насиље;
 2. Завршни испит;
 3. Шта носим из ове школе;
 4. Разно.

Зорица Ђурић – стручни сарадник педагог
Септембар, 2021. године