Основна школа „Стеван Јаковљевић“

Обавештење о упису у први разред за школску 2023/24. годину

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2023/2024. годину обавити у времену од 01. априла 2023. до 31. маја 2023.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл.РС” бр. 88/2017, 27/18-др.Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) у први разред се уписују деца рођена од 1.03.2016. године до 28.02.2017. године.