Основна школа „Стеван Јаковљевић“

Обавештење о упису у први разред за школску 2024/25. годину

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2024/2025. годину обавити у времену од 01. априла 2024. до 31. маја 2024.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл.РС” бр. 88/2017, 27/18-др.Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) у први разред се уписују деца рођена од 1.03.2017. године до 28.02.2018. године.

Родитељ или други законски заступник детета које се уписује у први разред основне школе за школску 2024/25. годину преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs) може да закаже термин тестирања детета.

Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1. априла до 31. маја 2024. године. Истог дана који одаберете ће педагог извршити тестирање ученика.

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику, али је потребно да имају код себе личну карту родитеља и јединствени матични број детета.

Потврде о обављеном обавезном предшколском програму родитељи ће доставити накнадно по добијању из предшколске установе, приликом тестирања код педагога. Лекарско уверење достављате у папирној форми уколико га школа не преузима електронски по службеној дужности.

Молимо вас да у складу са тим приликом Електронског уписа заказујете термине за тестирање деце у понуђеним датумима након обављеног здравственог прегледа.

Уколико родитељ нема могућности да закаже термин преко електронског портала, овлашћено лице из школе заказаће термин тестирања преко апликације.

У школи имамо продужени боравак и то за први разред једно одељење, односно тридесет места. Уколико се пријави већи број ученика од капацитета боравка, предност имају запослени родитељи, а доказе ће доносити учитељу током прве недеље боравка у школи у септембру. За други разред, такође имамо једно одељење боравка.

Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од особља школе на телефон (035) 561-753 и 561-063 сваким радним даном.

Све неопходне информације налазиће се и на насловној страни сајта школе.