Обавештење о упису у први разред за школску 2024/25. годину

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2024/2025. годину обавити у времену од 01. априла 2024. до 31. маја 2024.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл.РС” бр. 88/2017, 27/18-др.Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) у први разред се уписују деца рођена од 1.03.2017. године до 28.02.2018. године.

 citaj dalje 2 100x70(комплетан текст) 

Наша школа носи име великана Стевана Јаковљевића.

 Stevan Jakovljevic 170x290

Он је био угледни писац, научник и професор Универзитета у Београду.