Обавештење о упису у први разред за школску 2022/23. годину

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2022/2023. годину обавити у времену од 01. априла 2022. до 31. маја 2022.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду, до попуне два  одељења. Још једном напомињемо да је број места у боравку ограничен на два одељења.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена 2015. године и деца рођена до 29.02.2016. год.

citaj dalje 2 100x70(комплетан текст) 

Наша школа носи име великана Стевана Јаковљевића.

 Stevan Jakovljevic 170x290

Он је био угледни писац, научник и професор Универзитета у Београду.